30. sep. - 1. okt. 2021

Norefjell Ski & Spa

Bøeseter, 3536 Norefjell

Eiendomsdagene – Norges mest betydningsfulle arena for eiendomsbransjen!

Eiendom er fortsatt en viktig aktiva for investering, men utsiktene for arbeid, lønn og velferd er preget av stor usikkerhet. Et naturlig spørsmål er: Hvordan skal vi oppføre oss fremover? Hvilke segmenter vil det bli lønnsomt å investere i? Hvilke strategier blir riktige for å lykkes i dagens og fremtidens marked?

Eiendomsdagene 2021 retter fokus på de betydelige trendene som påvirker norsk samfunnet og eiendomsbransjen,og hva som må til for å lykkes med gode eiendomsinvesteringer fremover. 
Vi samler noen av de mest erfarne aktørene i eiendomsbransjen. De vil diskutere utsiktene for norsk økonomi, tiltak og nye strategier for å investere og utvikle vellykkede og fremtidsrettede prosjekter.

Vi ser frem til to dager fylt av inspirasjon – velkommen til Eiendomsdagene 2021!

Arrangementet har begrenset antall plasser på grunn av smittevernregler. Vi anbefaler deg å sikre deg en plass før det blir satt opp venteliste.

Program publiseres på nyåret.

11:00 - 12:00
Registrering
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:10
Velkommen til EIENDOMSDAGENE 2021 – DAG 1
13:10 - 13:20
STATSMINISTEREN - HVORDAN NORGE VIL BLOMSTRE IGJEN
Vi befinner oss midt i en brytningstid. Norge trenger innovative løsninger for å skape nye arbeidsplasser og et mindre sårbart samfunn. Hvilke grep vil regjeringen ta for å løse disse utfordringene? Og hvordan kan eiendomsbransjen bidra i dette krevende arbeidet?
13:20 - 13:50
TRANSAKSJONSMARKEDET 2020
Vi har lagt et turbulent, men svært aktivt år i transaksjonsmarkedet bak oss. Hvilken interesse har skandinaviske og internasjonale investorer vist for Norge? Hvem har hatt høyest aktivitet, og hvilke segmenter kan vise til best verdiutvikling?
13:50 - 14:35
SVENSKE INVESTORER MED INTERNASJONALE AMBISJONER
Møt to suksessrike eiendomsaktører som har gått sin egen vei, og hør deres syn på investeringer og hvordan man utvikler verdier over tid. Hvordan ser de på forretningsmulighetene i 2021 og årene fremover? Kan de tenke seg å utvide sitt eierskap i Norge? Hvordan bør en eiendomsaktør tenke for å bidra til et bærekraftig samfunn?
14:35 - 15:20
Pause og mingling
15:20 - 15:50
NORGE – FORTSATT EN «WALL OF MONEY»?
Flere investorer har kalt det norske markedet for en «wall of money» - Gjelder det fortsatt? Hvordan bør investorer forholde seg til markedet, ett år etter at pandemien endret alt? Hvilke trender kan vi forvente oss innenfor de store «dealene» i Norge fremover? Hvilken investeringsstrategi og kapitalstruktur fører til suksess?
15:50 - 16:20
ÅRETS STØRSTE KUPP 2020
16:20 - 16:20
Avslutning Dag 1
19:30 - 20:00
Aperitiff
20:00 - 23:00
MIDDAG MED KÅRING AV «ÅRETS NAVN»
Årets navn er en person, et selskap eller en forening i det norske eiendomsmarkedet, som har markert seg i Norge/Norden det siste året gjennom et betydelig engasjement, initiativ, handlekraft og nyskaping. Årets navn har vært synlig offentlig, og bidratt til økt forståelse for at eiendomsbransjen skaper sterke verdier. Årets navn kan komme fra alle eiendomsrelaterte fagområder.
Årets navn er en person, et selskap eller en forening, som har vist ekstra stort mot, og tatt tøffe, utradisjonelle valg der andre har vært tilbakeholdne. Denne egenskapen vil være gull verdt i bransjen vår i fremtiden.
 
Vi oppfordrer alle til å sende inn forslag til Årets Navn til konferanse@estatemedia.no. Alle forslag vil bli vurdert av Årets Navn-juryen. Vinneren vil bli presentert på festmiddagen torsdag kveld.

Foreløpige nominerte til "Årets navn 2020" er …

Samarbeidspartnere

Bilder fra 2018