• Erna Solberg

    Statsminister

    • 13:10:00 - 30-09-2021 Vi befinner oss midt i en brytningstid. Norge trenger innovative løsninger for å skape nye arbeidsplasser og et mindre sårbart samfunn. Hvilke grep vil regjeringen ta for å løse disse utfordringene? Og hvordan kan eiendomsbransjen bidra i dette krevende arbeidet?
Cookies policy