• Peter Hermanrud

    Chief Strategist, SpareBank 1 Markets

    • 12:10:00 - 01-10-2021 2020 har vært et utfordrende år med kollaps i oljeprisen, valutakurser og arbeidsliv. Hvilken effekt vil fallende global vekst ha på norsk økonomi og sysselsetting? Hvor lavt kan rentene holde seg? Og hvordan vil det påvirke ulike typer investeringer?
      Vi får et nærmere innblikk i hvilke makroøkonomiske aspekter som har preget 2020, og presenterer noen spådommer rundt hva vi kan forvente av året foran oss.
Cookies policy