16.-17. jan. 2020

Norefjell Ski & Spa

Bøeseter Norefjell, 3536

Eiendomsdagene – Norges mest betydningsfulle arena for eiendomsbransjen!
 
Aldri har det vært mer kapital i bransjen. Eiendom er en viktig aktiva for investering, men konkurransen om få tak i de beste objektene er knallhard. Bransjen vår er i rask endring – hvem blir fremtidens vinnere?
 
Nye trender forandrer nå konkurransebildet. Digitalisering, globalisering, endrede befolkningskrav og nye livsstiler gir helt nye utfordringer for dem som investerer. Eiendomsdagene 2020 setter fokus på hva som må til for å lykkes. 

Som Spotify, HBO og Netflix har revolusjonert måten vi hører musikk og ser film på, tar el-sparkesykler europeiske byer med storm. On-demand services og technology hub skaper behov for nytenkning, mens Greta Thunberg endrer en hel verden. Men hvilke investeringer passer inn i den nye tiden? Hva blir fremtidens risiko? Hvem blir dine konkurrenter?
 
Sjekk Eiendomsdagene 2020! Her blir det høyt tempo, mye inspirasjon og kunnskap, topp kvalifiserte norske og internasjonale forelesere, nettverksbygging og ikke minst hyggelig samvær.
 
Vi ser frem til to dager fylt av inspirasjon – Velkommen til Eiendomsdagene 2020!
 
Arrangementet har begrenset antall plasser. Vi anbefaler deg å sikre deg en plass før det blir satt opp venteliste

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email
11:00 - 12:00
Registrering
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:10
Åpning og velkomst til Eiendomsdagene 2020 - dag 1
13:10 - 13:40
MAKROØKONOMISKE UTSIKTER FOR NORGE
Hvordan vil markedene være etter den lengste oppgangskonjunkturen i USA i nyere tid? Vil fallende global vekst påvirke norsk økonomi og sysselsetting? Hvor lavt kan rentene holde seg? Og hvordan vil det påvirke ulike typer investeringer?
13:40 - 14:10
HVOR GÅR INVESTERINGENE?
Transaksjonsmarkedet innen eiendom i Norge har vært svært aktivt de siste årene. Investorer er både norske og internasjonale aktører, i tillegg til fond og syndikater. 
I hvilken retning har markedet beveget seg? Hvordan vil segmentene i aktivaklasse utvikle seg fremover med hensyn til leieutvikling, avkastningskrav og risiko? Hvilke signaler bør vi være oppmerksomme på i «den nye eiendomsbransjen»?
14:10 - 14:40
Pause og mingling
14:40 - 15:10
VERDISKAPENDE EIERSKAP
Investering i eiendom skal levere finansiell avkastning, men stadig flere selskaper ser nå behovet for bærekraftige og samfunnsnyttige mål, i tillegg til å tjene penger. Ferd er et familieeid investeringsselskap som driver aktivt og verdiskapende eierskap. Hva betyr dette i praksis, og hvilke konkurransefortrinn følger med en slik eierstyring? Konsernsjefen deler selskapets verdier, hvordan de påvirker selskapets investeringer og hvilke muligheter de ser i fremtidens eiendomsinvesteringer.
15:10 - 15:40
DESIGN SOM DRIVKRAFT FOR VERDISKAPING
God arkitektur og design er viktige elementer i styrkingen av investeringenes lønnsomhet og bedriftenes konkurranseevne. Vi sjekker ut hvordan du kan designe prosjekter som fungerer ovenfor investorer, oppdragsgivere og fremtidens kunder.
15:40 - 16:10
Pause og mingling
16:10 - 16:40
PÅ JAKT ETTER EIENDOM I NORDEN
Noen selskaper har i løpet av få år utvidet sin eiendomsportefølje betydelig. Hvilke driftskrav og hvilken strategi ligger bak investeringene? Hva er ambisjonene videre? Hvordan ser aktørene på det norske markedet – kontra resten av Norden? Hva slags investeringsobjekter er de interessert i?
16:40 - 17:20
PARADIGMESKIFTET - HVEM BLIR VINNERE?
17:20 - 17:20
Avslutning dag 1
19:30 - 20:00
Aperitiff
20:00 - 23:00
MIDDAG OG KÅRING AV "ÅRETS NAVN"
Årets navn er en person, et selskap eller en forening i det norske eiendomsmarkedet, som har markert seg i Norge/Norden det siste året gjennom et betydelig engasjement, initiativ, handlekraft og nyskaping. Årets navn har vært synlig offentlig, og bidratt til økt forståelse for at eiendomsbransjen skaper sterke verdier. Årets navn kan komme fra alle eiendomsrelaterte fagområder.

Årets navn er en person, et selskap eller en forening, som har vist ekstra stort mot, og tatt tøffe, utradisjonelle valg der andre har vært tilbakeholdne. Denne egenskapen vil være gull verdt i bransjen vår i fremtiden.

Vi oppfordrer deg til å sende inn forslag til Årets Navn til konferanse@estatemedia.no. Alle forslag vil bli vurdert av Årets Navn-juryen, som består av Olav Løvstad, Lars Even Moe, Henrik Taubøll og Øyvind Dahl.
Vinneren vil bli presentert på festmiddagen torsdag kveld.

Samarbeidspartnere

Bilder fra 2019

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close