17. sep. 2020

Hotel Continental, Oslo

Stortingsgaten 24/26

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email

Om konferansen:


Konferansen vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer.

En god analyse og nøyaktig verdivurdering er det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvordan kan ny teknologi gi bedre beslutningsgrunnlag for investeringer? Hva er AIF-loven, og hvordan vil den påvirke markedet fremover? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Skal eiendomsmarkedet være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.
 

Velkommen til en trygg konferanse med Estate Kunnskap
Vi følger myndighetenes anbefalinger for smittevern nøye. Det betyr hyppig rengjøring av fellesområder og kontaktflater, tilgjengelig håndsprit og god merking. Dessuten legger vi til rette for at de skal være enkelt å praktisere trygg avstand mellom alle deltakere.
 
Nyhet! Nå tilbyr vi også digitale billetter til våre kommende dagskonferanser til redusert pris.
Velg mellom ordinær billett og digital billett ved bestilling. Digital konferanse vil bli tilgjengelig to virkedager etter den fysisk avholdte konferansen.
 

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.
08:30 - 09:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:05
Velkommen til - Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020
09:05 - 09:30
HVA SER INVESTORENE ETTER?
En markedsgjennomgang med spesielt fokus på transaksjoner. Hvordan er dynamikken i markedet, og hva vil investorene ha i 2020?
09:30 - 10:10
OPPKJØPSFINANSIERING MED SIKKERHETSSTILLELSE I MÅLSELSKAPETS EIENDELER – MULIGHETER OG FALLGRUVER
Med virkning fra 1. januar 2020 har vi fått nye regler i aksjeloven som blant annet har til hensikt å skape en forenklet og ensartet praksis ved sikkerhetsetablering for oppkjøpsfinansiering. En rekke aktører i transaksjonsmarkedet har måttet forholde seg til de nye reglene i tiden som har gått siden. I dette foredraget setter vi søkelyset på noen av de viktigste aspektene knyttet til den praktiske håndteringen av reglene i eiendomstransaksjoner.
10:10 - 10:40
Pause
10:40 - 10:55
FOND ELLER SYNDIKAT? HVORDAN RUNDSKRIVET TIL AIF-LOVEN KAN PÅVIRKE KAPITALMARKEDET
Vi ser nærmere på:
  • Hva er forskjellen på et fond og et syndikat?
  • Hvordan påvirker rundskrivet fra Finanstilsynet om AIF (alternative investeringsfond) klassifiseringen?
  • Investors rettigheter i et fond og et syndikat.
10:55 - 11:25
KAPITALMARKEDETS VALG MELLOM FOND OG SYNDIKAT
En samtale med sentrale bransjeaktører, ordstyrer er Lars Ulleberg Jensen.
  • Hvorfor velger noen investorer fond og noen syndikat?
  • Investors påvirkning ved investering i fond og syndikat.
  • Tilretteleggers/forvalters rolle ved etablering av fond og syndikat.
  • Har rundskrivet om AIF-loven påvirket investeringene?
11:25 - 11:50
ANALYSE OG VERDIVURDERING TIL HIMMELS - MED NY TEKNOLOGI
11:50 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:15
TILTAK SOM KAN FÅ LAVERE EIERKOSTNADER
Eiendomshuset Malling & Co har komplettert sitt tjenestetilbud med en egen avdeling for rådgivning innenfor bærekraft i næringseiendom. Stein Randby, som leder denne satsningen, vil gå igjennom deres metodikk for tilnærming, målsetting og oppfølging av bærekraft i en portefølje koblet til både gjeldende og nye rammebetingelser.
13:15 - 13:45
FRA KJØPT TIL UTVIKLING - BRA TILTAK SOM ØKER VERDIENE
Oslo Areal har mange spennende prosjekter i sin portefølje. Blant de pågående prosjektene finner vi blant annet Galleri Oslo og Chr. Kroghsgate 2 som gjennom inngående vurdering og analyse skal transformeres til særegne og vellykkede konsepter. Administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen, deler sine erfaringer med vurdering av eiendomspotensiale, risikoelementer, ulike løsninger og konkrete tiltak for å øke eiendomsverdier og sikre god kontantstrøm.
 
13:45 - 14:15
UNNGÅ AT BUDSJETTET SPREKKER PÅ SKATT OG AVGIFT
Skatte- og avgiftsfradrag kan utgjøre ca 40 prosent av byggekost i et prosjekt. Hvor går grensen mellom vedlikeholdskostnader som kan fradragsføres direkte, og påkostninger som må aktiveres? Hvor mye kan man vedlikeholde uten å ende opp med et bygg som skattemessig regnes som nytt? Leietakerne bestemmer eierens momsfradrag, velger man riktig kan man få 100 prosent mva fradrag fra dag én. Regnes ingen del av vedlikeholdet som ny-, på eller ombygging oppnås fradraget med endelig virkning dag én.
14:15 - 14:15
Avslutning Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020

Samarbeidspartnere