17. sep. 2020

Hotel Continental, Oslo

Stortingsgaten 24/26

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email

Etter en vår uten mulighet til å møte bransjekolleger ansikt til ansikt, er det med stor glede og forventning at vi endelig kan invitere til konferanse igjen!

Om konferansen:


Konferansen vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer.

En god analyse og nøyaktig verdivurdering er det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere muligheter og trusler? Hvordan kan ny teknologi gi bedre beslutningsgrunnlag for investeringer? Hva er AIF-loven, og hvordan vil den påvirke markedet fremover? Hvordan er forholdet mellom leiepris og transaksjonspris?

Skal eiendomsmarkedet være attraktivt, må investorer ta gode investeringsbeslutninger. Det krever markedskunnskap og god tilgang til databaser, informasjon, fremmedkapital og gunstig lånefinansiering.

Velkommen til konferansen Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020!

08:30 - 09:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:05
Velkommen til - Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020
09:05 - 09:30
HVA SER INVESTORENE ETTER?
En markedsgjennomgang med spesielt fokus på transaksjoner. Hvordan er dynamikken i markedet, og hva vil investorene ha i 2020?
09:30 - 10:00
BYENS BESTE PROSJEKT – FRA VERDIVURDERING TIL REALISERING
10:00 - 10:30
Pause
10:30 - 10:45
FOND ELLER SYNDIKAT? HVORDAN RUNDSKRIVET TIL AIF-LOVEN KAN PÅVIRKE KAPITALMARKEDET
Vi ser nærmere på:
  • Hva er forskjellen på et fond og et syndikat?
  • Hvordan påvirker rundskrivet fra Finanstilsynet om AIF (alternative investeringsfond) klassifiseringen?
  • Investors rettigheter i et fond og et syndikat.
10:45 - 11:15
KAPITALMARKEDETS VALG MELLOM FOND OG SYNDIKAT
En samtale med sentrale bransjeaktører, ordstyrer er Lars Ulleberg Jensen.
  • Hvorfor velger noen investorer fond og noen syndikat?
  • Investors påvirkning ved investering i fond og syndikat.
  • Tilretteleggers/forvalters rolle ved etablering av fond og syndikat.
  • Har rundskrivet om AIF-loven påvirket investeringene?
11:15 - 11:45
ANALYSE OG VERDIVURDERING TIL HIMMELS - MED NY TEKNOLOGI
11:45 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:15
TILTAK SOM KAN FÅ LAVERE EIERKOSTNADER
13:15 - 13:45
FRA KJØPT TIL UTVIKLING - BRA TILTAK SOM ØKER VERDIENE
13:45 - 14:15
UNNGÅ AT BUDSJETTET SPREKKER PÅ SKATT OG AVGIFT
Skatte- og avgiftsfradrag kan utgjøre ca 40 prosent av byggekost i et prosjekt. Hvor går grensen mellom vedlikeholdskostnader som kan fradragsføres direkte, og påkostninger som må aktiveres? Hvor mye kan man vedlikeholde uten å ende opp med et bygg som skattemessig regnes som nytt? Leietakerne bestemmer eierens momsfradrag, velger man riktig kan man få 100 prosent mva fradrag fra dag én. Regnes ingen del av vedlikeholdet som ny-, på eller ombygging oppnås fradraget med endelig virkning dag én.
14:15 - 14:15
Avslutning Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020

Samarbeidspartnere