Det bli'r magisk

Et årsmøde, du husker

Bliv en del af et stærkt fagligt fællesskab

Oplev spændende faglige indlæg og debatter om aktuelle emner

Besøg den store udstilling med alle branchens leverandører

5.-7. oktober 2023

ODEON

Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

DDD Årsmøde 2023

Den Danske Dyrlægeforening byder alle dyrlæger, veterinærsygeplejersker og leverandører velkommen til at deltage i Årsmødet.

Årsmødet er en fantastisk ramme for hele den veterinære branche, og der er ingen tvivl om, at årsmødet er noget særligt.

Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at give alle et årsmøde, de husker:

• Et fagligt program, der dækker alle fagområder, som dyrlæger og veterinærsygeplejersker arbejder med.
• En perlerække af dygtige danske og internationale indlægsholdere.
• Spændende debatter om aktuelle emner.
• Rigtigt gode muligheder for kollegialt og socialt samvær.
• Posterudstilling med ny forskning, spændende cases og gode ideer.
• En stor og levende udstilling med alle branchens leverandører.

Den centrale geografiske placering og de gode muligheder for både privat og offentlig transport gør Odense ideel som værtsby for årsmødet.
Venues placering i hjertet af Odense kun få minutter fra Odense Banegård Center, mere end 1.000 p-pladser tæt på, 15 minutter fra motorvejen E20 og lige ved siden af H.C. Andersens Hus gør det til en unik ramme for afvikling af årsmødet.

Prisen for at deltage i det faglige program er 1.375 kr. + moms pr. dag, Dyrlæger, der ikke er medlem af foreningen skal betale 2.750 kr. + moms pr. dag . Du vælger selv, om du vil deltage i én, to eller tre dage.

Tilmeld dig årsmødet ved at klikke her 

09:00 - 11:00
Generalforsamling i VeL
11:00 - 11:10
Velkommen ved Christine Fossing, formand for Faggruppe Familiedyr
11:10 - 12:00
Neurologi med fokus på kat
En kat er ikke bare en lille hund, og derfor må vi også tilpasse både vores neurologiske undersøgelse og vores liste af differentialdiagnoser, når vi tilser katte med neurologiske symptomer. I indlægget gennemgås den praktiske tilgang til neurologiske undersøgelse af katte samt udvalgte neurologiske tilstande hos kat herunder epilepsi og polyneuropati.
12:00 - 13:15
Frokost & udstilling
13:15 - 14:00
Epilepsi - eller noget helt andet?
Epilepsi er den hyppigste neurologiske lidelse hos hund, men der findes mange andre anfaldsfænomener, der indimellem kan udfordre vores diagnostik og lede os på vildspor i forhold til valg af behandling. I indlægget præsenteres forskellige differentialdiagnostiske anfaldsfænomener samt tips til at skelne mellem disse og epilepsi og vælge korrekt behandling.
13:15 - 14:00
Skab en arbejdsplads med et stærkt VI. Foredragssponsor Mortang Advokater
Mere fællesskab, mere medbestemmelse hos medarbejderne og højere trivsel. Hvis du gerne vil gøre din medarbejdere med ansvarlige, undgå at blive flaskehals og udnytte deres ressourcer og kompetencer i højere grad, så giver systemteorien nogle gode bud på, hvordan du kan gøre dette. Systemteorien er meget velegnet til selvstyrende teams. I dagens oplæg bliver du præsenteret for de 5 grundprincipper i systemteorien og hvordan du kan arbejde med ét af principperne i praksis. Nemlig roller. Vi skelner imellem funktionsroller og adfærdsroller.

Der vil på dagen være mulighed for at købe bogen "Hvad nu hvis din kollega var en guldskovl", som Tina har forfattet, til særpris. Bogen sælges for 250,- kr. inklusive moms, (normalpris 329,- kr. inklusive moms).

 
13:15 - 13:20
Velkomst ved formand for Faggruppe Heste
13:15 - 14:00
Fully automatic scoring of pleurisy in slaughtered pigs: first trial under field conditions
The Automatic Detection of Abattoir Lesions (ADAL) system, developed by Farm4Trade in collaboration with UNITE and UNIMORE, utilizes Artificial Intelligence to automate the scoring of lesions in slaughtered pigs, revolutionizing traditional animal health and welfare monitoring. ADAL's use of a robotic arm, camera, and convolutional neural networks allows for the efficient and meticulous analysis of carcasses. The system promises consistency, vast data generation for statistical analysis, and valuable insights for herd health management and disease prevention. This innovation holds transformative potential for efficient and sustainable livestock management.
 
13:20 - 14:00
Rehabilitation of horses with poor performance related to the respiratory system - 1. Foredragssponsor Boehringer Ingelheim
14:15 - 15:00
How can we monitor and improve performance in sports horses? Foredragssponsor Boehringer Ingelheim
14:15 - 15:00
Videobaseret ante-mortem inspektion af nødslagtede kreaturer
Igangværende projekt med deltagelse fra Landbrug & Fødevarer, Seges Innovation, udvalgte kvægdyrlæger og deres klienter. Formålet er at undersøge, om en videobaseret ante-mortem inspektion af et nødslagtet kreatur kan sidestilles med en fysisk ante-mortem inspektion i besætningen. Det undersøges også, om bedøvelse og afblødning kan dokumenteres via en videoforbindelse. Foredraget fortæller om baggrunden for og arbejdet med projektet herunder udfordringer og muligheder samt status.
14:15 - 15:00
Refraktær epilepsi – når behandlingen ikke er ligetil
Epilepsipatienter udgør en stor del af de neurologiske patienter i familiedyrspraksis. Nogle responderer prompte på behandling, mens vi hos andre kæmper for at opnå en rimelig anfaldskontrol. Hvilke værktøjer har vi behandlingsmæssigt, og hvordan rådgiver vi bedst ejere i forhold til behandling og prognose? Indlægget giver en opdatering på forskellige epilepsiformer og risikofaktorer samt behandlingsmuligheder hos hunde.
14:15 - 15:00
Skab en arbejdsplads med et stærkt VI. Foredragssponsor Mortang Advokater
Mere fællesskab, mere medbestemmelse hos medarbejderne og højere trivsel. Hvis du gerne vil gøre din medarbejdere med ansvarlige, undgå at blive flaskehals og udnytte deres ressourcer og kompetencer i højere grad, så giver systemteorien nogle gode bud på, hvordan du kan gøre dette. Systemteorien er meget velegnet til selvstyrende teams. I dagens oplæg bliver du præsenteret for de 5 grundprincipper i systemteorien og hvordan du kan arbejde med ét af principperne i praksis. Nemlig roller. Vi skelner imellem funktionsroller og adfærdsroller.

Der vil på dagen være mulighed for at købe bogen "Hvad nu hvis din kollega var en guldskovl", som Tina har forfattet, til særpris. Bogen sælges for 250,- kr. inklusive moms, (normalpris 329,- kr. inklusive moms).
15:00 - 15:05
1 x 5 min. firmaindlæg
15.00-15.05: LABOKLIN, Nyt fra diagnostikkens verden, v/Charlotte Hoffmann-Timmol, Nordic-Baltic Mgr., DVM 
15:00 - 15:45
Kaffe & udstilling
15:45 - 16:30
Poor performance – Is there a link between upper and lower airway disease and which has the greater impact on performance? Foredragssponsor Boehringer Ingelheim
15:45 - 16:15
Variation i tilbageholdelsestider efter behandling af grise med oxytetracyklin i og udenfor Europa
Når en griseproducent informerer om, at der ved en fejl er blevet sendt en gris ind på dag 28, der har været behandlet med et produkt med 30 dages tilbageholdelsestid, så skal alle produkter som grisen er blevet brugt til kasseres. Dette indlæg kigger nærmere på, hvordan tilbageholdelsestiden bliver fastsat, hvorvidt den er ensartet i de forskellige lande og på EU-plan samt nogle forklaringer på, hvordan vi er endt hvor vi er.
15:45 - 16:30
Den svære balance – vestibulære tilstande hos hunde og katte
Akutte vestibulære symptomer kan fremstå meget dramatiske, men patientens prognose afhænger først og fremmest af lokalisationen (perifer vs. central) og den underliggende sygdomsproces. Den neurologiske læsionslokalisation og samlede vurdering er af stor betydning for den videre diagnostik og behandling, og kan reelt komme til at betyde ’liv eller død’ for patienten. I indlægget gennemgås redskaber til lokalisation af vestibulære symptomer og diagnostisk plan samt behandling og prognose for hunde & katte med vestibulære symptomer.
15:45 - 16:30
Sæt dit aftryk på de kommende overenskomstforhandlinger. Foredragssponsor Mortang Advokater
DAs bestyrelse og sekretariat drøfter idéer til overenskomstændringer til hhv. overenskomsten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis, overenskomsten for veterinærsygeplejersker og veterinærsygehjælpere samt overenskomsten for elever.
Har du gode idéer til temaer og krav til de kommende overenskomstforhandlinger? Så drøft dem med os, og vær med til at beslutte, hvad der skal tages med til forhandlingsbordet.
15:45 - 17:15
Hvordan gør DDD sig attraktiv for alle sine medlemsgrupper?
16:15 - 16:45
Exposure risk mode, til brug for FBO og den lokale kompetente myndighed
En landmand ringer ind vedr. fejllevering af dyr til slagtning – hvordan håndterer vi det? Grise kan ved en fejl blive sendt til slagtning inden udløb af slagtefrist efter behandling med antibiotika. Hvordan skal slagteriet reagere, når en griseproducent kontakter slagteriet for at informere om en sådan fejl? – Ny model kan bruges til at estimere, om der er tale om en overskridelse af grænseværdierne.
16:45 - 17:30
Rehabilitation of horses with poor performance related to the respiratory system - 2. Foredragssponsor Boehringer Ingelheim
16:45 - 17:15
Spørgsmål og diskussion
16:45 - 17:30
Steroidresponsiv meningitis – hele vejen
Steroidresponsiv meningitis (SRMA) rammer altovervejende unge hunde i vækst og udvikling, og en korrekt diagnose er derfor af yderste vigtighed, inden man opstarter behandling med store doser prednisolon. Indlægget fokuserer på optimal diagnostik og behandling af hunde med SRMA, men også på bivirkninger ved behandling, og hvor vigtig kommunikation af disse bivirkninger er for et succesfuldt behandlingsforløb.
16:45 - 17:30
Sæt dit aftryk på de kommende overenskomstforhandlinger. Foredragssponsor Mortang Advokater
DAs bestyrelse og sekretariat drøfter idéer til overenskomstændringer til hhv. overenskomsten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis, overenskomsten for veterinærsygeplejersker og veterinærsygehjælpere samt overenskomsten for elever.
Har du gode idéer til temaer og krav til de kommende overenskomstforhandlinger? Så drøft dem med os, og vær med til at beslutte, hvad der skal tages med til forhandlingsbordet
17:30 - 17:50
4 x 5 min. firmaindlæg
17.30-17.40    Veterinary industry Nordic, Fremtiden for Medicin til Dyr, v/ Adam Estrup, CEO
17.40-17.45    Dansk Hunderegister. Dansk Hunderegister - Hvem? Et hjertesuk, v/Christine Fossing
17.45-17.50    LABOKLIN, Nyt fra diagnostikkens verden, v/Charlotte Hoffmann-Timmol, Nordic-Baltic Mgr., DVM 
17:30 - 17:50
4 x 5 min. firmaindlæg
17:50 - 18:15
Velkomstdrink for medlemmer af DA
18:15 - 20:00
Working dinner for medlemmer af DA
18:15 - 20:00
Middag
20:00 - 22:00
Adfærdsdesign i ledelse. Foredragssponsor PJD
20:00 - 21:30
Samtalepanel om dyrlægers rolle og ansvar i forhold til en bæredygtig udvikling

Kommer fremtiden fødevarer fra stalde eller petriskåle? Kan vi retfærdiggøre at have kæledyr/familiedyr, der i sig selv sætter et aftryk i klimaregnskabet, når deres foder fx laves af dyr, som render rundt på markerne og sprøjter CO2 og methan ud i atmosfæren? Og vil der overhovedet være forsøgsdyr og grisebesætninger, der skal tilses af dyrlæger om 20 år?

Fremtiden er fuld af spørgsmål, men heldigvis har dyrlæger muligheden for at være en del af svarene på mange af dem – hvis vi er omstillingsparate og villige til at se fremad.

I samtalepaneldebatten forsøger vi at finde nogle svar.

Du kan høre og læse noget mere om emnet her:
Da salmonelladetektiven måtte løfte blikket: https://lnk.to/vildehjerner42

Fremtidens grønne husdyr: https://dvt.ddd.dk/artikler/podcast/podcast-fremtidens-groenne-husdyr/

22:00 - 23:59
Bar, hygge og loungemusik

Sponsorer og udstillere

Kort

ODEON

Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

Cookies policy