• Anna Luise Kirkengen

  Professor, Norwegian University of Science and Technology

  Anna Luise Kirkengen has dealt with the long-term impact of childhood adversity and integrity violation on health for several decades. Her thesis (University of Oslo 1998), transformed to a book titled “Inscribed Bodies” (Springer 2001), discussed how types of violation experiences are inscribed, in the sense of incorporated, as bodily habits and patterns of dysfunctional physiological processes fuelling complex disease. This transformation from complex violation to complex suffering has, by now, become an overarching topic in transdisciplinary research in the neurosciences.    

  Kirkengen is the author of several books and numerous articles on the relationship between lived violation and the diseased, lived body. She lectures for students on all academic levels in all disciplines in the health- and social sector and for professionals in a wide variety of disciplines that encompass encounters with human beings.  

  Taler til følgende sessioner
  • 11:45 - 12:45 Violation embodied – how does it work and how does it show?
   Beskrivelse
   This presentation will provide an overview over a field of knowledge developed through the last 30 years. The field comprises both clinical specialties in medicine and basic disciplines in the health sciences. The accumulated documentation opens an insight into how existentially burdening and traumatic experiences – especially when occurring early in life and lasting over time – inform human health. Research findings solidly delineate changes in the most central physiological systems for the maintenance of human vitality and health in complex processes that transform lifetime adversity into sickness.

   Empirical findings from epidemiology, psychology, endocrinology, immunology, genetics, epigenetics and neuroradiology will be braided with theoretical reflections about the lived body and with authentical, detailed histories. The latter are based on in-depth interviews with persons suffering from complex sickness in a life-time perspective. Such a perspective renders comprehensible how chronic, complex sickness, malfunction and disability can spring from existential trauma.

   Attendants to this lecture will be invited to contribute with their own professional experiences from encounters with persons suffering from incapacitating, complex sickness.

   Sprog:
   Engelsk 

   Oplægsholder:
   Anna Luise Kirkengen

   Moderator:
   Anne Kirstine Fangel

   Ansvarlig:
   Kirsten Spangborg
    
   15:15 - 16:45 Hvordan kan vi forstå traumer i fysioterapeutisk praksis
   Beskrivelse
   Mange fysioterapeuter møder mennesker udsat for traumatiske oplevelser. Det kan være alvorlig sygdom, ulykker, fysisk/psykisk vold og krænkelser. Traumerne kan resultere i et blandet billede af fysiske symptomer og udredning og behandling af dette kræver en forståelse af hvordan traumer sætter sig i kroppen.

   På symposiet kan du møde 4 fysioterapeuter med bred erfaring inden for traumebehandling

   Deres oplæg vil tage udgangspunkt i klinisk praksis, samt formidle viden om forskning på området. Her er muligheden for at øge din viden om traumers betydning i mødet med patienten og blive mere opmærksom på hvordan det levede liv sætter spor i kroppen, som kan bringes i spil i den fysioterapeutiske behandling. 

   To af oplægsholderne retter blikket mod børn og unge og beskriver med udgangspunkt i praksis, hvordan traumereaktioner kan præsentere sig hos børn og unge og på, hvilken baggrund vi kan forstå dem. Der vil være fokus på hvordan fysioterapeuter kan adressere såvel individuelle, som relationelle reaktioner, både indenfor specialet traumatologi og når vi møder børn og unge med traumer i andre specialer. 

   Præsentationer:
   • Når "flukt" er eneste "vern" mot overgrep (Anna Luise Kirkengen)
   • "Hvordan kommer traumer til udtryk - og hvordan tilpasser vi behandlingen?" (Mie Feilberg)
   • "Børn og unge med traumer i fysioterapien – hvordan opdager vi dem og hvordan hjælper vi dem" (Laila Jacobsen)
   • "Børn med komplekse vanskeligheder - socialt, kognitivt, fagligt og følelsesmæssigt udfordrede børn" (Kit Bak og Mette Degn)

   Sprog:
   Dansk/norsk

   Oplægsholdere:
   • Anna Luise Kirkengen, dr. med., professor emerita i allmennmedisin.
   • Mie Feilberg, Fysioterapeut, certificeret kliniker i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Århus Universitetshospital, Psykiatrien, Klinik for PTSD og Angst. 
   • Laila Jacobsen, fysioterapeut med erfaring fra 15 år i psykiatrien, 7 år som privatpraktiserende på almen klinik, 5 år i DIGNITY med rehabilitering af traumatiserede flygtningefamilier og senest medejer af Kompaskonsult Aps - klinik for traumebehandling
   • Kit Nygaard Bak, fysio- og psykoterapeut, chok-traume terapeut, arbejder i egen praksis siden 2002, har arbejdet 10 år i børne-ungdomspsykiatrien.  www.kitbak.dk
   • Mette Degn Larsen, fysio- og psykoterapeut, chok-traume terapeut, arbejder i egen praksis siden 2006. www.djursfys.dk
   Moderator: 
   Anne Kirstine Fangel

   Ansvarlig: 
   Kirsten Spangborg

   Se præsentation
    
    
Cookies policy