• Frode Myrhol

    Leder for Utvalg for By- og samfunnsutvikling, Stavanger kommune

    • 12:00 - 12:40 CityTalk: By – og næringsutvikling hånd i hånd, eller?
      Paneldiskusjon med inviterte deltakere.

      Samtalen ledes av Maren Eide Søberg.
Cookies policy