• Snorri Rasch

  BDO

  Snorri er leder for bærekraftsstrategi og -rapportering for BDO i Nord-Norge. BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge er vi over 2 000 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet, med spesiell spisskompetanse innen bærekraft og eiendomssektoren. Hvert år gjennomfører BDO den største, norske bransjeanalysen for bygg og anlegg for å ta temperaturen på en av Norges viktigste fastlandsindustrier.
   

  • 14:50 - 15:10 Bærekraft som suksessfaktor
   EUs Grean Deal legger føringer for hvordan man skal drive forretning i fremtiden. Omfattende regelverk fra EU velter over norsk næringsliv med innføring av informasjonsplikt over deres bærekraftige aktiviteter. Bærekraft er kommet for å bli, og lovverk skal bidra til å pushe store og små selskaper til å ansvarliggjøres for å nå EUs målsetninger.
    
Cookies policy