• Ronny Løvberg Sørensen

  Finanssjef Treasury, SpareBank 1 Nord-Norge

  Ronny Løvberg Sørensen er finanssjef i SpareBank 1 Nord-Norge.  Med 17 års erfaring fra kapitalmarkedet deler han sine betraktninger på hvor sårbar nordnorsk eiendom er under dagens risikobilde. 
   

  • 10:10 - 10:30 En endring i klima – hvor sårbar er nordnorsk eiendom?
   Hyperinflasjon, renteøkning, geopolitisk uro, klimarisiko og endringer i befolkningsmønster.  Usikkerhetene står på rekke og rad. 
    
Cookies policy