• Tord Kvien

    Arkitekt, NIELSTORP+ arkitekter

    • 14:30 - 14:50 Gjenbruksarkitektur for stedskarakter, møteplassen og fellesskapet
      NIELSTORP+ Arkitekter v.partner Tord Kvien viser prosjekter i Nord-Norge og Oslo hvor gjenbruk og transformasjon i historiske omgivelser har gitt nye arkitektoniske løsninger.
       
Cookies policy