• Kyrre Aamdal

    Seniorøkonom, DnB Markets

    • Makroperspektivet - Hvilke drivere er avgjørende for fortsatt vekst og lønnsomhet i Norge
      11:00 - 11:20