• Ingse Galtung Døsvig

    Adm. Direktør, Bara Eiendom

    • Presentasjon av finalister Cityglød
      14:30 - 14:40