• Morten Jarlbæk Pedersen

  Chefrådgiver, Ejendom Danmark

  Morten Jarlbæk Pedersen er politisk chefrådgiver i EjendomDanmark, der samler den professionelle, danske ejendomsbranche. Morten Jarlbæk Pedersen har en Ph.D. i statskundskab fra Københavns Universitet og er ekspert i lovkvalitet og regulering. I EjendomDanmark beskæftiger han sig bl.a. med regulering, politik, bæredygtighed og analyse.

  • 14:50 - 15:10 Samtale; Danske slakter sosiale boligmodeller !
   Hva kan vi lære av dansk boligpolitikk for å gi bredde og mangfold i det norske boligtilbudet, og å gi flere tilgang til en egen bolig eller en trygg og god bosituasjon. Kan dansk boligmodell og -reguleringer være svaret på utfordringene vi opplever i Norge? Morten Jarlbæk Pedersen, Sjefrådgiver i Ejendom Danmark, har dyp kunnskap om dansk boligpolitikk, og vil dele sin frustrasjon over hvordan politikk utformet av følelser ikke fungerer i den virkelige verden.
    
Cookies policy