• Eivin Sundal

  Grunnlegger og Sjef, UngNorge

  Målet med UngNorge er å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for barn og unge, med særlig tanke på dem som ikke har en slik hverdag.
  Dette gjør vi ved å:

  - fremme positive aktiviteter for barnevernsbarn og -ungdom
  - bidra til å endre inntrykket av barnevernsbarn fra å være noe negativt til en positiv betegnelse
   

  • 14:10 - 14:50 CityTalk; Oslo – Kan byutvikling hindre utenforskap?
   Med utenforskap menes manglende sosial tilknytning til samfunnet, i motsetning til fellesskap. Hva slags virkemidler rår egentlig de som styrer byutviklingen over hvis de vil skape et fellesskap? Holder det å legge inn noen kaféer og lekeplasser her og der, eller hadde kanskje et sted som Tjuvholmen hatt godt av noen kommunalboliger innimellom for å bryte opp en ensartet gruppe tilflyttere? Utenforskap er ett av årets temaer som får sin egen CityTalk, der vi bytter ut det tradisjonelle foredraget med en dyptpløyende samtale, og publikum involveres på nye og spennende måter.

   CityTalk ledes av Stig Bech
    
Cookies policy