• Ingvild Borgen

    Rente- og valutaanalytiker, DNB Markets

    • 12:00 - 12:20 Resesjon i sikte - hva betyr det for renteutsiktene?
      DNBs makroøkonomer tror verdens største økonomier er på vei inn i resesjon, og at inflasjonen skal mye ned i året som kommer. Vil inflasjonen falle så mye at sentralbankene kan kutte rentene igjen like mye og like fort som markedene nå priser inn?
       
Cookies policy