• Mansoor Hussain

  Byrådssekretær for næring og eierskap, Oslo kommune

  • 14:10 - 14:50 CityTalk; Oslo – Kan byutvikling hindre utenforskap?
   Med utenforskap menes manglende sosial tilknytning til samfunnet, i motsetning til fellesskap. Hva slags virkemidler rår egentlig de som styrer byutviklingen over hvis de vil skape et fellesskap? Holder det å legge inn noen kaféer og lekeplasser her og der, eller hadde kanskje et sted som Tjuvholmen hatt godt av noen kommunalboliger innimellom for å bryte opp en ensartet gruppe tilflyttere? Utenforskap er ett av årets temaer som får sin egen CityTalk, der vi bytter ut det tradisjonelle foredraget med en dyptpløyende samtale, og publikum involveres på nye og spennende måter.

   CityTalk ledes av Stig Bech
    
Cookies policy