• Haakon Ødegaard

  Head of Research and Valuation / Partner, Malling & Co.

  • 16:30 - 16:50 Krystallkula: Resesjon og vedvarende inflasjon, eller rentefall og opptur i 2023?
   2022 var året der eiendomsmarkedet ble truffet av kraftig stigende renter, brems i transaksjonsmarkedet, og nye rekorder i utleiemarkedet. 2023 ser ut til bygge videre på de økonomiske hovedspørsmålene fra fjoråret: Får man ned inflasjonen og blir det da rentekutt, og hvor mye? Blir det en nedtur i økonomien, og hva skjer i så fall med leiemarkedet?
   Vi kommenterer hvor markedet svinger akkurat nå, og deler vårt syn for 2023 med begrunnelser, analyse og data.
    
Cookies policy