• Tone Tellevik Dahl

  Administrerende Direktør, Norsk Eiendom

  Tone Tellevik Dahl har toppledererfaring fra politikk og akademia, og er nå administrerende direktør for bransjeforeningen Norsk Eiendom. Hun var blant annet nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre, og byråd for eldre, helse og arbeid, og for oppvekst og kunnskap. Med en bred politisk erfaring gir Tellevik Dahl bransjen en klar og tydelig stemme.
   

  • 11:10 - 11:20 Åpningsinnlegg fra Norsk Eiendom
   12:45 - 13:00 Juryen presenterer de nominerte til CityGlød 2023
   Cityglød-prisen gis ut for er å hedre unge og lovende talenter i eiendomsbransjen som er under 35 år. De har vist engasjement og innovasjonsevne innen eiendomsfagene samt bidratt til verdiskapning i bransjen.
   14:10 - 14:50 CityTalk; Oslo – Kan byutvikling hindre utenforskap?
   Med utenforskap menes manglende sosial tilknytning til samfunnet, i motsetning til fellesskap. Hva slags virkemidler rår egentlig de som styrer byutviklingen over hvis de vil skape et fellesskap? Holder det å legge inn noen kaféer og lekeplasser her og der, eller hadde kanskje et sted som Tjuvholmen hatt godt av noen kommunalboliger innimellom for å bryte opp en ensartet gruppe tilflyttere? Utenforskap er ett av årets temaer som får sin egen CityTalk, der vi bytter ut det tradisjonelle foredraget med en dyptpløyende samtale, og publikum involveres på nye og spennende måter.

   CityTalk ledes av Stig Bech
    
Cookies policy