• Zaineb Al-Samarai

  Partner, Storm Samfunn

  Zaineb er en erfaren rådgiver innen strategi og samfunnskommunikasjon, og har erfaring både fra jus, politikk og rådgivning. I tillegg til utdannelse som jurist, har hun bred kompetanse innen kommunikasjonsfeltet og gjennom politisk arbeid.

  Zaineb har vært møtende vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet, og arbeidet som byrådssekretær for næringsbyråden i Oslo. I tillegg har hun arbeidet med kommunikasjonsrådgivning både i First House og Rud Pedersen, samt arbeidet med næringspolitiske spørsmål i Norges Rederiforbund. Hun har også tillitsverv i norsk idrett, blant annet som styremedlem i Norges Idrettsforbund, og nestleder i Vålerenga Elite Fotball.

  Zaineb har en mastergrad i jus fra Universitet i Oslo, samt studert kommunikasjon ved University of Wisconsin-Madison.
   

  • 14:10 - 14:50 CityTalk; Oslo – Kan byutvikling hindre utenforskap?
   Med utenforskap menes manglende sosial tilknytning til samfunnet, i motsetning til fellesskap. Hva slags virkemidler rår egentlig de som styrer byutviklingen over hvis de vil skape et fellesskap? Holder det å legge inn noen kaféer og lekeplasser her og der, eller hadde kanskje et sted som Tjuvholmen hatt godt av noen kommunalboliger innimellom for å bryte opp en ensartet gruppe tilflyttere? Utenforskap er ett av årets temaer som får sin egen CityTalk, der vi bytter ut det tradisjonelle foredraget med en dyptpløyende samtale, og publikum involveres på nye og spennende måter.

   CityTalk ledes av Stig Bech
    
Cookies policy