• Powerhouse

    Powerhouse er et samarbeid om utvikling av plusshus og består av eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitekt- og design-selskapet Snøhetta og rådgivningsselskapet Asplan Viak. Powerhouse-samarbeidet definerer et plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring , drift og avhending av bygget.