5. des. 2019

Clarion Hotel The Hub

Biskop Gunnerus' gate 3, 0106 Oslo

Boligprosjekt
- Et seminar om jus, plan og regulering


Seminaret BOLIGPROSJEKT vil se nærmere på regelverk, plan- og utbyggingsprosesser og prinsipper for å skape gode og lønnsomme prosjekter. 
Vi vil diskutere sammenhengen mellom visjoner, politikk og virkelighet, og se på hvordan kommune og private aktører må spille på lag for å oppnå gode resultater. Du vil få innblikk i hvordan du kan effektivisere tidkrevende og uforutsigbare prosesser til beste for alle parter.
 
Boligbygging er en kompleks oppgave, der politiske føringer, regler og krav må tas hensyn til. Prosessen fra idé til ferdig bolig er ofte ressurs- og tidkrevende, samt lite forutsigbar. Derfor er det viktig å ha god kjennskap til regelverk, prosesser og løsninger, som sikrer god gjennomføring fra tidlig planlegging til ferdig bygg.

Seminaret er tilrettelagt for boligutbyggere, utviklere, arkitekter, jurister, rådgivere, offentlige myndigheter og alle boligaktører som er involvert og interessert i utvikling av fremtidsrettede og fleksible boligprosjekter av høy kvalitet.

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.
08:30 - 09:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:05
Velkommen til Boligprosjekt
09:05 - 09:35
KOMMUNEPLANEN – ET STYRINGSVERKTØY FOR BOLIGBYGGING
Kommuneplanen er et viktig styringsverktøy, som bidrar til å sikre god, bærekraftig byutvikling. Planstrategien utpeker områder for fortetting, og har stor betydning for hvor og hvordan boligutviklingen skjer. Vi vil se nærmere på kommuneplanen – hva ønsker kommuner seg av boligutvikling og fortetting? Hvilke krav stilles til bokvalitet, sammensetning og arkitektur? Hvordan nå målet sammen med private utbyggere?
09:35 - 10:00
BYANTIKVAREN – STRENGE KRAV ELLER SPILL PÅ LAG?
Flere områder og eiendommer omreguleres nå til boligformål. Andre bygg rehabiliteres til fremtidsrettede boligprosjekter. Hva tenker og krever Byantikvaren i slike prosesser? Hvordan kan vi legge til rette for å skape morgendagens prosjekter? Finnes det unntak og kompromisser?
10:00 - 10:30
HVORDAN KAN PRIVATE UTBYGGERE FÅ TIL GUNSTIGE PROSJEKTER?
Kommunen har fokus på å ta hensyn til de samfunnsmessige kvalitetene i sin behandling av planer og senere byggesaker. Samtidig ønsker private aktører av økonomiske årsaker å få til smidige og raske byggeprosesser. Hva er de største utfordringene for det private? Kan planbehandling forsinke og fordyre? Hvilke løsninger og kompromisser finnes? 
10:30 - 10:50
Pause og mingling
10:50 - 11:20
TILNÆRMING OG GJENNOMFØRING AV BOLIGPROSJEKTER I TETT BY
Et boligprosjekt er ofte en komplisert prosess, der mange til dels motstridende hensyn må samordnes. Vi reflekterer over tilnærming og gjennomføring av gode boligprosjekter. Hvordan ta hensyn til plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk, løse eventuelle utfordringer med praktiske løsninger og få til en rask, effektiv byggesak?
11:20 - 11:40
VI MÅ GI NOE MER! CASE NORDRE GATE 20-22
Midt i hjertet av Grünerløkka, i Nordre gate 20-22, har Aspelin Ramm nettopp ferdigstilt et fremtidsrettet boligprosjekt i massivtre. Det består av 37 moderne leiligheter, en åpen takhage med plen og trampoline og en fellesleilighet for familieselskaper, barnebursdager, overnattingsbesøk og mye mer.
Utviklingsdirektør i Aspelin Ramm Maren Bjerkeng presenterer prosjektet – fra de miljøvennlige løsninger som ble valgt, til salgsinteressen som bygget har skapt.
11:40 - 12:10
SKATT- OG AVGIFTSREGLENE
Skatt- og avgiftsreglene er kompliserte, og til dels uoversiktlige. Man skal planlegge fornuftig, ikke tråkke feil, og helst være riktig organisert fra oppstartstidspunkt. Vi ser nærmere på fordeling bolig/næring, anleggsbidrags- og justeringsmodell, i tillegg til ulike måter å organisere virksomheten på, slik at du slipper senere omorganisering, som eventuelt kan omfattes av de nye gjennomskjæringsreglene.
12:10 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:30
SLIK FÅR DU LÅN
Hvordan kan private utbyggere få finansiering til boligprosjekter? I dette foredraget vil du blant annet få høre hvorfor banker er opptatt av reguleringsrisiko for å unngå spekulasjonsbygging. Vi diskuterer hvilken egenkapital utbygger selv må stille, hva som er rammevilkår til selve byggelånet, og hvilke krav bankene stiller i forhold til forhåndssalg, forskuddsbetaling og kjøpekontrakt.
13:30 - 14:00
ENDRINGER I AVHENDINGSLOVEN
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven under tittelen «Tryggere bolighandel». Men vil disse endringene faktisk føre til et mer utrygt boligsalg?
Det blir nå forbudt med «as is»- salg. Videre blir det endringer i mangelbegrepet og kjøpers undersøkelsesplikt, det innføres egenandel ved mangelskrav og det blir egne regler for innendørs arealavvik. Endringene ble vedtatt til tross for mange kritiske røster og en heftig debatt. Vi ser nærmere på de nye reglene og på hvilken betydning de vil få for eiendomsaktører.
14:00 - 14:00
Avslutning

Samarbeidspartnere