5. des. 2019

Oslo

Oslo

Boligprosjekt
- Juss, plan og regulering


Boligbygging er en kompleks oppgave, der politiske føringer, regler og krav må tas hensyn til. Prosessen fra idé til ferdig bolig er ofte ressurs- og tidkrevende samt lite forutsigbar. Det er derfor viktig å ha god kjennskap til regelverk, prosesser og løsninger som sikrer godgjennomføring fra tidlig planlegging til ferdig bygg.


Seminaret BOLIGPROSJEKT ser nærmere på regelverk, plan- og utbyggingsprosesser og prinsipper for å skape gode og lønnsomme prosjekter.
Vi diskuterer sammenhengen mellom visjoner, politikk og virkelighet, og hvordan kommunen og private aktører må spille på lag for å oppnå gode resultater. Som seminar deltaker vil en få innblikk i hvordan man kan effektivisere tidkrevende og til dels uforutsigbare prosesser til det bedre for alle parter.


Seminaret er tilrettelagt boligutbyggere, utviklere, arkitekter, jurister, rådgivere, offentlige myndigheter og alle boligaktører som er involvert og interessert i utvikling av fremtidsrettede og fleksible boligprosjekter av høy kvalitet.


Program publiseres i løpet av kort tid.

Program

Fant ingen programmer

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close