• Corina Roeder

    Senior Project Leader, Rodeo Arkitekter

    Foreleser på følgende økter
    • 11:35 - 11:55 Fra prosjektutvikling til produktutvikling
      Kan vi lære av andre kundesentriske bransjer, definere leiligheten som et produkt og differensiere mer mot spissede målgrupper? Nye verktøy åpner for tettere samspill mellom utbygger, arkitekt og megler i reguleringsprosesser. Vi viser konkrete eksempler på vellykkede bolig prosjekter.
Cookies policy