8.-9. juni 2023

Hotel Riviera

Verket, 1534 Moss

Velkommen til Boligdagenes 10-årsjubileum på det nye, flotte Hotel Riviera i Moss!

For 10. året samler vi bransjen for å se nærmere på det norske boligmarkedet, og diskutere aktuelle trender og tendenser.

Det er tøffe tider. Renteoppgang, økte strømpriser og sterk prisvekst har ført til at mange boligkjøpere nå sitter på gjerdet, og salget av nye boliger har bremset opp. Men ikke alle. Hva kjennetegner prosjektene som lykkes? Hvordan kan vi benytte mulighetene som byr seg for å skape solide konsepter og få et forsprang på konkurrentene?

Den norske befolkningen er i bevegelse. Hvor flytter de, og hvordan ønsker de å bo? Vi ser på hvor det er gunstig å investere, og hva slags byer og boformer som vinner kampen om fremtidens boligkjøpere. Lønner det seg å bygge helt nytt, eller rehabilitere og transformere? Selge eller leie ut, co-living eller selveier?

Hvis du er nysgjerrig på hva som skjer med det norske boligmarkedet fremover og lurer på hvordan vi sammen kan skape innovative og lønnsomme boligprosjekter, da er du hjertelig velkommen til Boligdagene 2023!

Vi gleder oss til å møte deg og mange andre bransjekollegaer i Moss 8.–9. juni, og til å feire denne viktige konferansens 10. års-jubileum.

10:30 - 11:30
Registrering i resepsjon
11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 12:40
Velkommen til Boligdagene 2023 – Dag 1
12:40 - 13:00
Siste nytt om boligmarkedet - og boligpriser
Det siste året har salget av nyboliger falt kraftig på grunn av høye byggekostnader, strengere lånekrav, økte renter, usikkerhet om økonomisk fremtid, rekordhøy strøm og inflasjon. Vi ser på hvordan denne nedadgående trenden har vært fra by til by, og hva vi kan forvente fremover for brukt- og nyboligmarkedet. Har hyttemarkedet vært preget av større utfordringer?
13:00 - 13:30
Hvorfor er norske boliger så dyre?
Hvilke politiske og makroøkonomiske mekanismer påvirker boligutbyggingen og boligprisene i Norge? Og hvordan kan vi løse utfordringene boligmarkedet nå står foran? Svaret får du fra professor og samfunnsøkonom Erling Røed Larsen. Han vil også forklare hvordan Norge er langt inn i en overgang fra industriøkonomi til kunnskapsøkonomi, og hva det betyr for byene og bransjen.
13:30 - 14:00
Pause og mingling
14:00 - 14:30
Tema - Tba
14:30 - 15:10
Rekkefølgekrav – Den skjulte boligskatten
Kommuner over hele landet tvinger utbyggere til å bygge kommunal infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i kommuneplan eller reguleringsplan. Rekkefølgekravene er nå blitt så vanlig at det må kunne sees på som en skattlegging av bransjen. I tillegg krever flere kommuner at de selv skal sitte igjen med merverdiavgiften som kompenseres fra Staten gjennom justeringsrettavtaler. Merverdiavgift som utbyggerne har betalt. Vi utfordrer Stortings- og regjeringspolitikere på hva de synes om dette.
Debatt
15:10 - 15:35
Tøffe tider? ikke brems, gi gass!
I dagens turbulente boligmarked sitter de fleste med foten godt plantet på bremsen, andre selger unna. Hvorfor gir enkelte aktører i stedet full gass? Hvilke utfordringer og muligheter ser de i markedet, og hvilke investeringsstrategier har de tro på? Er det noe i det gamle uttrykket om at det er i krisetider at de gode mulighetene dukker opp? Møt administrerende direktør i Veslefrikk, boligutvikleren som går mot strømmen.
15:35 - 16:05
Pause og mingling
16:05 - 16:25
En milliardinvestering i Moss
Höegh Eiendom har gjennom flere år satset på byutvikling i Moss, og transformert det gamle industriområdet Verket til en ny bydel med flere tusen boliger, kulturtilbud, restauranter, hotell, butikker, arbeidsplasser, med mer. Hvordan er det å utvikle så store områder utenfor Oslo og Ring 3? Hvilke andre parameter og faktorer spiller inn? Hva med offentlige krav og samspill med lokale myndigheter? Hør om ambisjonene, investeringene og prosessen - velkommen til Destinasjon Moss!
16:25 - 17:00
Norsk boligutvikling gjennom 10 år – hva nå?
Det er nå 10 år siden Boligdagene ble arrangert for første gang. Hvordan har regulering, regelverk, utbygging, tomtebruk og prosjekter endret seg opp gjennom årene? Hvilke lærdom kan vi ta med oss, og hva kan vi vente oss av de neste 10? Og ikke minst hvordan kan vi bygge gode, bærekraftige og inkluderende byer for nåværende og fremtidige generasjoner?
17:00 - 17:00
Oppsummering og avslutning Dag 1
17:15 - 18:15
Befaring i Verket
19:30 - 20:00
Aperitiff
20:00 - 23:00
Middag

Samarbeidspartnere

Bilder fra 2018

Cookies policy