• Marianne Tønnessen

    Samfunnsøkonom, OsloMet

    Foreleser på følgende økter
    • 09:40 - 10:05 Demografiske trender - hvem bygger vi boliger for?
      Vi ser nærmere på befolkningsutviklingen i Norge for å få et tydeligere bilde av dem som bor i boligene og byene vi bygger. Hva er de store demografiske trendene i Norge, hvordan har disse endret seg over tid, og hvordan ser det ut framover?
Cookies policy