• Knut Olav Wik-Klokk

    Daglig leder, Sequoia

    Foreleser på følgende økter
    • 16:05 - 16:30 Fra ubrukelig til nytt
      Mange gamle bygg har ubrukte eller dårlig utnyttede arealer som kan transformeres til en bedre utnyttelse, høyere standard og god bokvalitet. Den ferske boligaktøren Sequoia har fått med seg eiendomsutvikleren Pecunia og satser tungt på rehabilitering og smart byutvikling. De ønsker å rehabilitere heller enn å rive, der det er mulig. Men med konvertering følger det en rekke tekniske utfordringer, og det er ofte enklere å rive og bygge nytt, enn å gjenbruke eksisterende bygningsmasse. Likevel mener Sequoia at det er nettopp dette vi bør gjøre mer av i fremtiden. Hvorfor gjør de det? Og hvilke muligheter finnes?
Cookies policy