• Henning Lauridsen

  Administrerende direktør, Eiendom Norge

  Foreleser på følgende økter
  • 12:40 - 13:00 Siste nytt om boligmarkedet - og boligpriser
   Det siste året har salget av nyboliger falt kraftig på grunn av høye byggekostnader, strengere lånekrav, økte renter, usikkerhet om økonomisk fremtid, rekordhøy strøm og inflasjon. Vi ser på hvordan denne nedadgående trenden har vært fra by til by, og hva vi kan forvente fremover for brukt- og nyboligmarkedet. Har hyttemarkedet vært preget av større utfordringer?
  • 10:05 - 11:05 Vi trenger flere utleieboliger!
   Norge trenger flere nye utleieboliger til studenter, eldre og familier. Mangel på utleieboliger har ført til pressede priser, samtidig som en stor del av markedet betjenes av privatpersoner og amatører. Det er dermed et stort marked og potensiale for utleieboliger, co-livingkonsepter og hotell-leiligheter. Samtidig kan og bør utleiemarkedet profesjonaliseres og innoveres – hvordan lykkes med dette? Vi gir ordet til profesjonelle boligaktører som driver med ulike utleiebolig-konsepter.
   Foredrag og samtale - ledes av Henning Lauridsen
Cookies policy