• Kaj S. Lea

  Rådgiver - Byutvikling, By- og samfunnsplanlegging, Stavanger kommune

  • 14:45 - 15:15 PRIVATE VS. OFFENTLIGE MYNDIGHETER – EN SAMTALE
   Byutvikling skal legge grunnlaget for attraktive og bærekraftige byer. Vi må bygge boliger der folk ønsker å bo, styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser. Hvordan lykkes vi med det?
   Representanter fra Oslo, Lillestrøm og Stavanger diskuterer sine byutviklingsstrategier og konkrete arealplaner. Hvilke områder vil bli prioritert til boligutvikling og fortetting, hvilke grep kan gi fart på reguleringsprosessene, og hvilket samspill kreves det mellom offentlige myndigheter og kommersielle aktører?

   Samtale - ledes av Kjell Kvarekvål
Cookies policy