• Herman Westad

  Co-founder & Chief Innovation Officer, Plyo

  • 11:00 - 11:20 DEN DIGITALE BOLIGKJØPEREN
   Vi skal blant annet se nærmere på:
   • Hvor kommer vi fra / den konvensjonelle tilnærmingen
   • Digitale atferdsmønstre til forbruker er i endring
   • Hvordan møte den digitale boligkjøper
   • Hvordan påvirker dette din organisasjon
Cookies policy