• Kristin Dale Selvig

    Avdelingsleder, byutviklingsavdelingen, Lillestrøm kommune

    • 14:45:00 - 27-10-2021 Byutvikling skal legge grunnlaget for attraktive og bærekraftige byer. Vi må bygge boliger der folk ønsker å bo, styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser. Hvordan lykkes vi med det?
      Representanter fra Oslo, Bergen og Stavanger diskuterer sine byutviklingsstrategier og konkrete arealplaner. Hvilke områder vil bli prioritert til boligutvikling og fortetting, hvilke grep kan gi fart på reguleringsprosessene, og hvilket samspill kreves det mellom offentlige myndigheter og kommersielle aktører?

      Samtale
Cookies policy