• Henning Lauridsen

  Administrerende direktør, Eiendom Norge

  • 13:10:00 - 27-10-2021 Det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge som det siste året. Prisutviklingen har samtidig vært unormalt sterk, bortsett fra siste måned der vi har sett en utflating av prisene. Norges Bank har varslet  renteøkning til høsten. Hvilke retning vil boligprisene ta, og hva vil en renteøkning bety for boligmarkedet og omsetningsvolumet fremover?
   14:45:00 - 27-10-2021 Byutvikling skal legge grunnlaget for attraktive og bærekraftige byer. Vi må bygge boliger der folk ønsker å bo, styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser. Hvordan lykkes vi med det?
   Representanter fra Oslo, Bergen og Stavanger diskuterer sine byutviklingsstrategier og konkrete arealplaner. Hvilke områder vil bli prioritert til boligutvikling og fortetting, hvilke grep kan gi fart på reguleringsprosessene, og hvilket samspill kreves det mellom offentlige myndigheter og kommersielle aktører?

   Samtale
Cookies policy