• Kaja Melbye

    Faglig leder og arkitekt, Hille Melbye Arkitekter

    • 10:05 - 10:30 BYBOLIG FOR ALLE
      Med prosjektet «Byboliger for alle» på Bryn ønsker Hille Melbye Arkitekter å inspirere til endring i fremtidens by- og boligutvikling. Piloten er utviklet i samarbeid med Pådriv og JM med støtte fra Husbanken, og ser på hvordan nye bokonsepter kan bidra til økt byliv, bedre nabolag og meningsfull bruk av lokaler som gjerne blir stående tomme de første årene av en utvikling.
Cookies policy