• Endre Jo Reite

    Direktør personmarked, BN Bank

    • 12:40 - 13:10 SLIK PÅVIRKES BOLIGMARKEDET
      En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for boligutviklere, investorer, finansielle institusjoner og boligkjøpere. Hva preger dagens marked, og hvilke utfordringer kan være i vente? Hvordan vil husholdningenes egenkapital og kjøpekraft, renter og andre variable elementer utvikle seg i nær fremtid? Krav til egenkapital gjør at for mange kan det være vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet. Hvordan vil dette påvirke utbyggere og investormarkedet?
Cookies policy