• Øyvind Moen

    Administrerende direktør, Veidekke Eiendom

    • 60 MINUTES – DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE
      11:45 - 12:45