• LiqTech Holding A/S

    LiqTech leverer bæredygtige løsninger til effektiv rensning af vand, spildevand og luft. Systemerne er baseret på robuste, patenterede keramiske membraner af siliciumkarbid. De anvendes bl.a. til at producere rent vand på vandværker, i svømmehaller og akvakulturanlæg; til at rense og genbruge røggaskondensat og skrubbervand på kraftværker og skibe, vand og spildevand fra olie & gasproduktion og minedrift samt i en række andre industrier som fx fødevarer og kemisk industri.

    Membransystemerne fjerner bl.a. tungmetal, suspenderet stof og andre partikler og sikrer, at vores kunder kan overholde selv de strengeste krav mht. fx udledning af spildevand og spare penge, hvis det i stedet for at sendes til spildevandskloak ledes til enten kloak for overfladevand, hav eller vandløb – eller genbruges som spædevand el.lign.

    Med over 20 års erfaring inden for filtreringsteknologi kan LiqTech tilbyde totalleverancer med alt fra in-house design til pilottest, installation og service. LiqTech-gruppen, som er noteret på Nasdaqbørsen i New York, består af LiqTech Water, der leverer komplette rensesystemer, LiqTech Ceramics, der producerer membraner til rensesystemer og partikelfiltre, der renser udstødningen fra millioner af dieselkøretøjer og -generatorer, samt LiqTech Plastics, der producerer kundespecifikke produkter som fx tanke, rør, bakker og mange andre plastløsninger. www.liqtech.com

Cookies policy