• Den Danske Vedligeholdsforening

    DDV – Den Danske vedligeholdsforening – sætter samfundsnyttige temaer på dagsordenen. Organisationen debatterer med udgangspunkt i vedligeholdet og inddrager såvel de tekniske som de ledelsesmæssige aspekter. Med over 1.000 medlemmer er der rig mulighed for at møde kolleger i branchen på et højt fagligt niveau inden for teknik og ledelse. Medlemmerne mødes, når DDV afholder konferencer, er på virksomhedsbesøg eller afholder faglige netværksmøder.
    Med mere end 40 års erfaring inden for planlægning af aktiviteter og møder har vi skabt vores egne traditioner inden for erfaringsudveksling, hvor temaerne blandt andet er Maintenance Excellence og Asset Management.                   

Cookies policy