• Dansk Færge Historisk Selskab

    Dansk Færgehistorisk Selskab (DFHS) blev stiftet i 1991 med det formål at fremme kendskabet til og interessen for færgefart og at indsamle kildemateriale og billeder vedrørende færger og færgeruter. Derudover at engagere sig i færgehistoriske arkiver og museer i et omfang, der står i rimeligt forhold til Selskabets midler og formue.
    Vi ønsker også at fremme bevaringsplaner for karakteristiske færger, at fremme udgivelser af artikler, skrifter og bøger om færger og færgeruter samt at påpege færgeruternes kulturelle, sociale, økonomiske og teknologiske betydning. DFHS har i dag ca. 400 medlemmer og udgiver 4 gange om året medlemsbladet ”Færgefarten” med spændende artikler om færger og færgefart i fortiden og nutiden samt fremtiden. Foredragsaftener og udflugter med færger er vigtige aktiviteter i DFHS. Medlemskab, donation og/eller sponsorat modtages meget gerne til støtte for selskabets arbejde.
     

Cookies policy