• Videncenter for drift og vedligehold

  Vi hjælper med at optimere din virksomhed
  Er alle enheder i din virksomheds produktionsapparatet vedligeholdt optimalt? Kan der foretages forbedringer, som skaber økonomisk vinding og forøger konkurrenceevnen?
  Hvordan ser energi- og miljøforholdene ud? Kan der her foretages ændringer, som betyder noget økonomisk eller samfundsmæssigt?
  Inden for energioptimering og miljørigtig drift er der mange ressourcer at hente. Derfor ser vi hos VDV blandt andet på sammenhængen mellem de grundlæggende valg, der er truffet i en produktion, og den miljø- og ressourcebelastning valgene medfører.
  Mange virksomheder har fået øjnene op for den merværdi, der skabes ved at strukturere og organisere drift og vedligehold og dermed optimere hele produktionsapparatet. Nøglen til dette går gennem veluddannede vedligeholdsledere og veluddannede vedligeholdsteknikere - fagspecifikke medarbejdere der hver især er gode til at dække deres arbejdsområder.
  VDV tilbyder diplomuddannelser som retter sig mod ledere i større og mindre virksomheder, der har behov for et ledelsesmæssigt værktøj i det daglige. Desuden udbyder VDV en lang række kurser til energi- og miljømedarbejderne samt vedligeholdelsesteknikerne.

Cookies policy