Årsmøde 2019

med Byggesocietetet Aarhus

23. april 2019

Blixens // Aarhus Kommunes bygning i Gellerup

Karen Blixens Boulevard, 8220 Brabrand

Byggesocietetet i Aarhus inviterer til Årsmøde og generalforsamling
 

tirsdag den 23. april 2019 kl. 16.00

Teknisk Direktør Henrik Seiden holder et oplæg om organisationen i Aarhus Kommune og ambitionerne for samarbejdet med det private. Mødet holdes i Aarhus Kommunes nye bygning Blixen i Gellerup
 
Dagsorden for generalforsamlingen:
 
1.     Valg af dirigent
 
2.     Formandens beretning
 
3.     Lokalområdets regnskab
 
4.     Valg til bestyrelsen
        På valg er Poul Spliid Pedersen, Lars Becher og Flemming Dahl.
        Alle er villige til genvalg.
 
5.     Valg af revisor.
        Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Henrik Sondrup, Redmark
 
6.     Indkomne forslag.
        Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7. dage før generalforsamlingen.
 
7.     Eventuelt.
 
Praktisk information:
Sted: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Tid: Tirsdag den 23. april 2019 kl. 16.00
 
 

 

Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren

Find Vej

Blixens // Aarhus Kommunes bygning i Gellerup

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand