Conferences

event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Eiendomstransaksjoner

Hvilke forberedelser er kritiske for gjennomføring av eiendomstransaksjoner i et internasjonalt marked? Dagens transaksjonsmarked har en økende andel utenlandske avtaleparter, og konferansen eiendomstransaksjoner tar for seg sentrale temaer knyttet til forberedelser og gjennomfø...

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Praktisk Husleierett 2020

Praktisk Husleierett 2020 Utleiemarkedet – fra et praktisk og juridisk perspektiv Utleie av næringseiendom reiser mange og komplekse problemstillinger i et stadig mer krevende juridisk landskap.Konferansen Praktisk Husleierett 2020 retter søkelyset ...

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Eiendomsanalyse, verdivurdering og finansiering 2020

Konferansen vil holde deg oppdatert innen analyse, finansiering og verdivurdering av næringseiendommer. En god analyse og nøyaktig verdivurdering er det viktigste grunnlaget for en god investering. Hvordan kan du identifisere og vurdere ...

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Boligdagene 2020

Hva kjennetegner boligprosjekter som er tilpasset morgendagens urbane kjøpere? Vil du vite hvordan vi sammen kan løse fortettingen av byene på en vellykket måte? Da er Boligdagene 2020&...

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Lager & logistikk

Lager og logistikk er nå mye mer spennende investeringsobjekter enn noensinne. Behovet for logistikkeiendommer, lagerbygg og pick-up-points vil bli tredoblet i løpet av noen år på grunn av økt kostnadspress ...

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Retail Property 2020

Konferansen RETAIL PROPERTY 2020 gir deg bedre kjennskap til ulike handelsmønstre som styrer dagens og fremtidens retail-marked. Vi skal diskutere hvordan vi redefinerer den fysiske butikkens rolle, og hvordan du kan vinne kampen ...

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Eiendomstalenter - 2020

EIENDOMSTALENTER – 2020 Ferske talenter vs. erfarne ringrever    Vi inviterer både de unge talentene og de erfarne eiendomsaktørene til en unik arena, der vi sammen tar for oss utfordringer og muligheter for morgendagens ...

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Eiendomsutviklingsdagene 2020

Read More
event image
Limited tickets available
Time Left:
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Conferences
Eiendomsdagene 2021

Read More