26. august 2020

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Webinar om EU's brintstrategi og dens betydning og rolle i Danmark 26. august 2020

Den 8. juli vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs brintstrategi, hvor de anerkender brint og Power-to-X-produkter produceret på vedvarende energi som uundværlige brikker i EU's fremtidige energisystem samtidig med, at strategien danner rammen for en bæredygtig transportsektor og understøtter European Green Deal og EU’s genopretningsplan, NextGenerationEU. 

Men hvad indeholder en EU-brintstrategi egentlig, og hvad kan den betyde for Danmark, dansk erhverv og danske arbejdspladser. Kort sagt: Hvilken rolle og betydning vil den have for Danmark? 

Som opfølgning på både vedtagelsen af EU-strategien og første del af den danske klimaaftale, afholder PtX-alliancen et webinar på Microsoft Teams, hvor vi sætter fokus på koblingen mellem strategien og klimaaftalen. Talere vil bl.a. være Stina Soewarta, repræsentationschef for EU-Kommissionen i Danmark og Marie Hindhede, afdelingschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Efterfølgende vil oplægsholderne deltage i en paneldebatmed deltagelse af repræsentanter fra PtX-alliancen. 

09:00 - 09:05
Velkomst
v. Brintbranchen og Wind Denmark
09:05 - 09:15
Introduktion til EU’s brintstrategi
v. Stina Soewarta, repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark
09:15 - 09:30
EU’s brintstrategis betydning og rolle i Danmark
v. Marie Hindhede, afdelingschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 
 
09:30 - 10:00
Paneldebat
Stina Soewarta, repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark. 
Marie Hindhede afdelingschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (TBC) 
Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen 
Martin Risum Bøndergaard, politisk chef, Wind Denmark 

Tilmeld nu

Cookies policy