Event has been expired
Event has been expired

17. september 2020

Webinar

Microsoft Teams

Webinar: Få bedre udnyttelse af jeres idrætsfaciliteter gennem øget indsigt.

Danmark er stort foreningsland, hvor Idrætsforeninger tilbyder mange forskellige aktiviteter til deres medlemmer, via de idrætsfaciliteter som kommunerne stiller til rådighed for foreningslivet. Behovet for nye aktiviteter er stigende og der kommer nye aktører til på området, som kan have svært ved at få plads i kommunernes lokaler og dermed ikke kommer i gang.  
 
Aktivitetsmålinger via kameraer i idrætsfaciliteterne kan hjælpe med at spotte ledige tider rundt omkring, der kan tilbydes de nye aktører eller eksisterende foreninger, hvis de mangler plads til deres aktiviteter.
 
Afmelding af tider skal være nemt for træner/ledere, så der kan blive frigivet tid til at andre kan bruge idrætsfaciliteten, hvis man er til udekamp eller andet. Det kan sagtens være andre hold fra ens egen forening eller andre lokalforeninger.
 
Mere aktivitet på den samme plads
Aktivitetsmålingerne hjælper kommunerne med at udnytte deres faciliteter bedst muligt, så der bliver plads til flere borgere som gerne vil dyrke en eller form for aktivitet under de bedst mulige forhold i den enkelte kommune. Dette ligger helt i tråd med de store projekter som fx ”Bevæg dig for livet”, hvor der arbejdes med at få flere borgere til at dyrke en eller flere aktiviteter.   
 
Bedre udnyttelse af foreningstiderne
Mange trænere og ledere får ikke afmeldt de træningstider de ikke bruger på grund af udekampe og andre hændelser, da det er for besværligt. Med KMD Bookings træner/afmelder modul har vi flyttet denne mulighed helt ud til den enkelte træner/leder, der kan gøre dette direkte fra deres telefon uden at skulle kontakte foreningen eller idrætsfaciliteten.
 
Afmeldte tider bliver straks gjort tilgængelige for andre hold foreninger, som kan bookes direkte fra deres telefon uden at skulle kontakte foreningen eller idrætsfaciliteten.
    
Hvad får du ud af at deltage
Dette webinar giver dig og dine medarbejdere en hurtig introduktion til hvordan I effektivt kan få overblik over aktiviteterne i jeres idrætsfaciliteter, samt gøre det nemt for trænere/ledere at afmelde tider, de ikke skal bruge, til gavn og glæde for andre.
 
Samtidig giver Holbæk Kommune inspiration til hvordan ovenstående overblik kan bruges proaktivt i dialogen med foreninger, og dermed understøtte en positiv proces hen imod bedre udnyttelse af kommunernes faciliteter.
 
Positive effekter kan være besparelser på tid og penge, men også:

  • Mere aktivitet i nuværende faciliteter

  • Plads til nye aktiviteter og aktører i nuværende faciliter

  • Nem og effektiv afmelding af ubrugte træningstider

  • Øget mulighed for mere aktivitet for andre i de ubrugte træningstider

15:00 - 15:05
Velkomst
v. Lars Kaare Pedersen, Sales Director (KMD)
15:05 - 15:30
Præsentation af Holbæk Kommunes projekt "Aktivitetsmåling i idrætshaller"
v. Brian Ahlquist, Fritids- og kulturchef i Holbæk Kommune
15:30 - 15:50
Nem og effektiv afmelding af træningstider
v. Henning Olsen, Program Manager (KMD)
15:50 - 16:00
Spørgsmål og afrunding
v. Martin Wittenkamp, Senior Sales Specialist (KMD)
Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren
Cookies policy