• DDL

  Danske Dental Laboratorier blev etableret i 1937 og er en brancheorganisation for dentallaboratorier i Danmark, der varetager medlemmernes interesser over for medarbejdere, tandlæger og offentligheden.

  DDL arbejder for at skabe bedre betingelser for medlemsvirksomhederne og varetager branchens faglige og politiske interesser.

  Branchens talerør
  Som branchens talerør ønsker DDL at være med til at sætte dagsordenen ved at deltage i relevante udvalg og fora. DDL er også med, hvor der træffes beslutninger, som har betydning for branchen og dens virksomheder.

  DDL arbejder aktivt på at skabe positiv opmærksomhed om branchens aktiviteter samt at bidrage med faglige vinkler på de pressehistorier, der berører brancheforeningens medlemmer.

  Danske Dental Laboratorier er medlem af Dansk Erhverv, som bl.a. yder juridisk og arbejdsretslig støtte over for foreningens medlemmer, ligesom de også er vores part i overenskomstforhandlinger.

Cookies policy