Medarbejderens transportudgifter

Tandteknikerforeningen og DDL er i fællesskab blevet enige om, at medarbejdernes transportudgifter til Symposiet 16. -17. september 2022, vil blive dækket af kompetencefonden.
Transport bliver dækket til og fra symposiet, med den billigste transportform. Dog ikke fra Grønland og Færøerne.  Vi vender tilbage med hvor og hvordan bilag for dette skal sendes ind til os.

Cookies policy