• Niels Bilenberg

  Professor, speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri, ph.d.

  Niels Bilenberg (NB) er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark.
  Er forfatter til over 90 publikationer, og særligt optaget af de neuropsykiatriske lidelser, ADHD, Autismespektrum forstyrrelser, m.m. hos børn. Meget aktiv i Odense Børnekohorte.
  NB har standardiseret en lang række psykometriske redskaber (CBCL-materialet, ADHD-RS, K-SADS m.fl.), som nu anvendes i stigende grad i klinisk børne- og ungdomspsykiatri.
   

  Taler til følgende sessioner
  • Session 27: Psykiske lidelser – forstå dem og forstå, hvad de gør ved dine patienter
   10:30:00 - 14:40:00