• Lars Arendt-Nielsen

  Forskningsdirektør, professor, ph.d., dr.med.

  Forskningsdirektør, professor, dr med, ph.d. Lars Arendt-Nielsen (LAN) er grundlægger af smertegrundforskningscentret Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), Aalborg Universitet. SMI har eksisteret i 25 år og har 80 forskere og 70 ph.d.-studerende tilknyttet, hvoraf 50% er fra udlandet. Centrets forskningsprofil er interdisciplinær med bla. tandlæger, fysiologer, bioingeniører, biomekanikere og læger tilknyttet. LAN’s forskning har fokus på 1) humane metoder til kvantitativ provokering og vurdering af smerte fra hud (herunder oral mucosa), led (herunder kæbeled), tænder, muskler og viscera i raske forsøgspersoner og patienter, 2) motorisk kontrol (herunder orofaciale reflekser), samt 3) humane biomarkører til vurdering af behandlingseffekter (farmakologisk og non-farmakologisk). De kliniske studier omhandler primært undersøgelse af de mekanistiske ændringer, der pågår i smertesystemet hos patienter med kroniske neurogene og/eller muskulære smerter. Er grundlægger og indehaver af virksomheden C4Pain der tilbyder kliniske afprøvninger for medicinalindustrien, har udgivet mere end 1000 artikler i internationale tidsskrifter og modtaget mange hædersbevisninger, er repræsenteret i mange internationale organisationer og udvalg og er nuværende præsident for verdensorganisationen The International Association for the Study of Pain (IASP).

  Taler til følgende sessioner
  • Session 4: Hovedpine
   09:30:00 - 14:40:00