25. november 2020

Gyldendal

København K

Tag ordet med dig!

14:30 - 16:30
Program

På kurset ser vi på, hvordan man kan styrke elevernes ordkendskab og selvstændige ordtilegnelse på mellemtrinnet. Det indebærer direkte undervisning i nye ords betydning, stavemåde og udtale, og det indebærer undervisning i strategier, som eleverne kan anvende til at lære nye ord, når de læser tekster på egen hånd. Der gives eksempler på opgavetyper og aktiviteter fra Tag ordet med dig! Bog 1 Brug morfemerne og Tag ordet med dig! Bog 2 Brug konteksten.
 
På kurset afprøver og drøfter vi i fællesskab gennemgående aktiviteter, der kan videreføres i andre sammenhænge – med andre undervisningsord og andre tekster.

På dagen vil der være mulighed for at købe udvalgte bøger med 20 %. Se mere under fanen "Bogsalg".

Hos Gyldendal følger vi myndighedernes retningslinjer. På kurserne vil der derfor være færre pladser end normalt, således at vi kan sørge for, at der er god plads mellem hver kursist. Vi vil også sørger for, at der er håndsprit tilgængelig på alle vores kurser.​

 

TILMELDING


Når du tilmelder dig et arrangement, indsamler vi – afhængigt af det pågældende arrangement – dine kontaktoplysninger
samt oplysninger om dit navn, stilling, ansættelsessted, madpræferencer og valg af workshop.
Vi behandler kun disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre det pågældende arrangement.
Der vil blive taget stemningsbilleder til brug af markedsføring af det enkelte arrangement.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

https://gyldendal-uddannelse.dk/kundeservice/persondatapolitik

Der er ingen billetter tilbage, tilmeld dig ventelisten!

FIND VEJ

Gyldendal

Klareboderne 3, 1115 København K