Payment Terms

English version


By acting in www.my.eventbuizz.com you agree to the following guidelines / conditions of purchase.

According to the "Act on Certain Consumer Contracts § 17 paragraph. 2 see. § 9 paragraph. 2 no. 2a" is the purchase of conference participation is not covered by the withdrawal. However, read more on other goods / services at the bottom of this page.

Registration enquiries should be directed to Zealand Surgical Forum: adha@regionsjaelland.dk 
 
Refund and cancellation
Cancellation must be notified in writing. A cancellation fee of 20% of the appropriate registration fee will be charged. Please note there will be no refunds after 8th January 2019.
Refund and cancellation, please contact adha@regionsjaelland.dk
Omitted payment can never apply as cancellation of participation.

Payments
On https://my.eventbuizz.com/event/state-of-the-art-treatment-of-the-patient-with-colorectal-cancer/detail received payment with the following credit cards:

American Express
VISA / Dankort
MasterCard
Eurocard
Maestro
JCB

There is a charged card fee when paying by card. The fee corresponds to the card issuer’s payment fee.

Personal data (name, address, etc.) are stored and transmitted in a closed encrypted network.

All information concerning payments sent encrypted to PBS via DIBS.
 
Legal venue
Denmark is in all cases venue for conclusion of the agreement of the purchase of this service/product.

General conditions
The purchase agreement is subject to Danish law.
 
Contact information
Zealand University Hospital
Department of Surgery
Lykkebækvej 1
4600 Koege
Denmark
E-mail: adha@regionsjaelland.dk

 


Dansk version
 

Ved at handle på www.my.eventbuizz.com accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af konferencedeltagelse ikke omfattet af fortrydelsesretten. Læs dog mere om andre varer/tjenesteydelser nederst på denne side.

Refundering og aflysning
Refundering kan ske pr. mail til adha@regionsjaelland.dk. Dette skal ske senest d. 8. januar 2019, og er først gyldig når dette er bekræftet fra sekretariatet. En annulleringsgebyr på 20% af registreringsbeløbet vil blive opkrævet. Udeladt betaling kan aldrig gælde som afmelding af deltagelse.
 
Betaling
På https://my.eventbuizz.com/event/state-of-the-art-treatment-of-the-patient-with-colorectal-cancer/detail modtages betaling med følgende betalingskort:

American Express
VISA / Dankort
MasterCard
Eurocard
Maestro
JCB

Der opkræves kortgebyr ved betaling med kort. Ved udenlandske betalingskort er beløbet højere end ved dankort. Beløbet svarer til kortudsteders betalingsgebyr.

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket krypteret netværk. 
Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til PBS via DIBS.


Generelle betingelser
Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.

Kontakt information
Sjællands Universitetshospital
Kirurgisk Afdeling
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Danmark
E-mail: adha@regionsjaelland.dk