6. oktober 2020

Gyldendal

København K

SkriveSkud 3-5

14:30 - 16:30
Program


Vi kan ikke forvente, at vores eleverne bliver kompetente skrivere, før vi giver dem værktøjer til at mestre kommunikative strategier. På kurset bliver du introduceret til at arbejde nuanceret og kvalificeret med skriveundervisning på mellemtrinnet. Vi ønsker, at eleverne sættes i stand til at afkode en opgave og derved vælge en skrivestrategi og en passende teksttype til formålet. 

Ved at arbejde målrettet med skrivning er ambitionen, at eleverne lærer at anskue skrivning som en proces, som de vil få gavn af senere i deres skoleforløb og videre i livet. Elevernes evne til at kommunikere i en meningsfuld kontekst fordrer, at de kender de valg, de har, når de træffer valg om skrivestil og valg af teksttype. 

Kurset fører dig omhyggeligt ind i materialet Skriveskud 3, 4 og 5, udvalgte opgaver og de centrale skrivefaser: Førskrive, skrive, revidere og færdiggøre. Ønsket er, at du får inspiration og konkrete ideer til at tilrettelægge og gennemføre en funktionel skriveundervisning på mellemtrinnet.

På dagen vil der være mulighed for at købe udvalgte bøger med 20 %. Se mere under fanen "Bogsalg".

Hos Gyldendal følger vi myndighedernes retningslinjer. På kurserne vil der derfor være færre pladser end normalt, således at vi kan sørge for, at der er god plads mellem hver kursist. Vi vil også sørger for, at der er håndsprit tilgængelig på alle vores kurser.​

 

TILMELDING


Når du tilmelder dig et arrangement, indsamler vi – afhængigt af det pågældende arrangement – dine kontaktoplysninger
samt oplysninger om dit navn, stilling, ansættelsessted, madpræferencer og valg af workshop.
Vi behandler kun disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre det pågældende arrangement.
Der vil blive taget stemningsbilleder til brug af markedsføring af det enkelte arrangement.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

https://gyldendal-uddannelse.dk/kundeservice/persondatapolitik

Der er ingen billetter tilbage, tilmeld dig ventelisten!

FIND VEJ

Gyldendal

Klareboderne 3, 1115 København K