25. okt. 2018

PwC

Sandviksbodene 2A, 5035 Bergen

Skattereglene endres stadig, påvirket av internasjonale trender (BEPS), norsk politisk ledelse, digitalisering og delingsøkonomi. Dette påvirker også eiendomsbransjens rammevilkår. Det er ventet at det i Statsbudsjettet som legges frem 8. oktober 2018 vil bli foreslått regler for rentebegrensning av eksterne renter, og at det vil bli foreslått å lovfeste en gjennomskjæringsregel. 

Vi gir deg en gjennomgang på siste nytt innenfor flere aktuelle skatteområder der det har skjedd endringer den siste tiden. Nytt av året er en utvidelse av programmet til også å gjelde endringer i personvernreglene som følge av GDPR, samt et innlegg som tar for seg ny standard for regnskapsføring av leiekontrakter med IFRS 16.Pris: kr. 3950,- eks. mva
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
Åpning og velkommen til Skatte- og avgiftsdagen 2018
9:05 - 9:45
Oppdatering på skattereformen for eiendomsbransjen:
– Oppdatering på skattereformen – er skatteforliket oppfylt og er 23 % skatt lavt nok?
– Det skjer en omlegging mot bredere grunnlag, hvilken betydning kan dette få for eiendom?
– Rentebegrensning på eksterne renter, hvem vil få økt – og redusert skatteregning?
– Hva vil en lovfesting av gjennomskjæring bety for salg av singelpurpose AS
– Delingsøkonomi og digitalisering i eiendomsbransjen
– Aktuelle endringer, uttalelser og dommer
9:45 - 10:15
Pause
10:15 - 11:00
Finansiering og finansiell due dilligence – hvordan gi bankene trygghet?

Hvordan kan finansiell due diligence i eiendomstransaksjoner gi banken trygghet og innsikt i:

– Eksisterende forpliktelser som skal refinansieres
– Investeringsforpliktelser eller andre uvisse betingde forpliktelser
– Netto resultat før finansiering til betjening av finanskost og
– Svingninger i likviditet på månedsbasis

11:00 - 11:20
IFRS16 - Påvirker kontraktforvaltningen
Med nye regler for IFRS16 og bokføring av innleiekontrakter, kommer et forsterket behov for tydelig spesifisering av henholdsvis tjeneste og leie kostnader. Mens husleien balanseføres med nåverdien av fremtidig leiekostnader, har vi ikke samme krav for tjenestedelen av kontrakten. Dette kan påvirke fremtidig behov for spesifisering og forvaltning av leiekontrakter.
11:20 - 12:20
Lunsj i kantinen, PwC
12:20 - 13:05
Skatteposisjoner og skattesatser i eiendom som forvirrer utlendinger – og andre.

Hvordan er «egentlig» eiendomsbeskatningen i Norge?

– Eiendomsskattegrunnlaget
– Avskrivningsgrunnlaget
– Realisasjonsbeskatningsgrunnlaget
– Formuesskattegrunnlaget
– Dokumentavgiftsgrunnlaget
– Kildeskattegrunnlaget
– Rentefradragsgrunnlaget

13:05 - 13:50
Merverdiavgift

Co-workingselskap og MVA – hvordan håndtere MVA i fremtidens kontorløsninger?

De 3 viktigste fallgruvene og mulighetene knyttet til oppføring og utvikling av eiendom

– Fisjon og fusjon under oppføring
– Fremleie ifb rehabilitering og oppføring
– Infrastruktur og anleggsbidrag

13:50 - 14:05
Grunnleggende GDPR for eiendomsbransjen

I juli fikk Norge et nytt personvernregelverk, hvor personvernforordningen (GDPR) ble implementert. Marleen skal i den forbindelse si litt om:

– Hva dette regelverket innebærer
– Hvorfor det er relevant for eiendomsbransjen
– Hva som kreves for å overholde regelverket

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

Kart

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close